Welkom op Uitvaart-Zaanstad.nl

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen houdt zich bezig met klachten van consumenten over een uitvaart. De Stichting heeft hiertoe een reglement opgesteld.
De Stichting heeft een Ombudsman aangesteld die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en uitspraak doet.


Contact

Postadres  :  Postbus 92
5600AB  Eindhoven
E-mail  :  ombudsman@ombudsmanuitvaartwezen.nl
Web  :  ombudsmanuitvaartwezen.nl

Overlijden in Zaanstad melden?
Bel nu direct: 06 4897 4500